wat is een voedselbos

De term 'voedselbos' roept algauw het beeld op van natuurlijk,
dichtbegroeid bos, dit is niet het geval.
bij op kaardenbol
weegbree

Duurzaam hoogwaardig voedsel in de vorm van
weldadige natuur

Voedselbos-tuinieren is een fantastische manier om duurzaam hoogwaardig voedsel te telen waarbij de natuur het meeste werk kan doen, juist doordat er minimaal wordt ingegrepen en de grond niet periodiek wordt omgekeerd.

 Een natuurlijk bos houdt zichzelf in stand. In het voedselbos ontwerp wordt jong natuurlijk bos nagebootst, met een grote diversiteit aan gewassen die jarenlang productief blijven in groeilagen van verschillende hoogte.

De kruinlaag wordt zodanig ontworpen dat deze op de meeste plaatsen voldoende licht doorlaat voor wat eronder groeit. Op een groter perceel kunnen de bomen die de kruinlaag vormen natuurlijk hoger zijn dan op een kleiner perceel.

 

inhoudsopgave

Ontwerp van een voedselbos

 
In een goed ontworpen voedselbos kunnen de natuurlijke processen zich optimaal ontvouwen. Er vormt zich een gezond en veerkrachtig systeem, waarin het bodemleven zich herstelt, de bodemvruchtbaarheid door het systeem zelf in stand wordt gehouden en waar ruimte en voedsel is als habitat voor natuurlijke plaagbestrijders.
 
De gewassen worden gekozen op grond van de functies waarin ze voorzien, o.m. de functie van voedselvoorziening voor mens, dier en bodemleven, als windkering, maar ook als bron van hakhout, vlechtmateriaal, verfstoffen, etc. Anders dan bij de gangbare eenjarige voedselteelt groeien er voor het merendeel overblijvende (Vlaams: doorlevende) gewassen en in de loop van de jaren neemt de productiviteit alleen maar toe.
 

Inzicht in een complex systeem

Het ontwerpen van een dergelijk complex, zichzelf onderhoudend en versterkend geheel waarbij, afgezien van oogsten, de noodzaak tot menselijk ingrijpen (lees: onderhoud) tot een minimum wordt beperkt, vereist inzicht.

Praktisch Handboek Voedselbossen biedt een stevige basis voor dat inzicht, ongeacht of je een kleinere bostuin wilt aanleggen in je achtertuin of een voedselbos tot ontwikkeling wilt brengen op een groot stuk grond.
 
Het grondig lezen van dit boek is dan ook een tijdsinvestering die zeker lonend zal zijn door de hoeveelheid (onderhouds-)werk die het je uiteindelijk zal besparen.
 

Het boek bevat talrijke verduidelijkende illustraties en bovendien ruim 450 plantbeschrijvingen van geschikte gewassen voor de diverse groeilagen, als hulpmiddel om je fantasie de vrije loop te laten voor de schepping van je eigen toekomstbestendige paradijs(je).

Daarnaast is een heleboel informatie makkelijk na te slaan in een grote hoeveelheid tabellen.

 

 

mini-voedselbos
(Het mini-voedselbos waarvan je een fragment ziet op de foto hierboven beslaat in totaal zo'n 120 m2 en is nu zo'n 10 jaar oud. Onderaan de homepage zie je een link naar een recente video van Martin Crawfords voedselbos op een perceel van 0,8 ha, dat nu bijna 25-jaar groeit.)
 

De tijd die het kost om dit boek grondig te bestuderen is een investering die zich zeker zal terugverdienen door de hoeveelheid (onderhouds-)werk die het je uiteindelijk zal besparen. Tijd die je vast liever gebruikt om te oogsten!